2943

Prickad mark i en detaljplan betyder att den marken inte får bebyggas. I en detaljplan kan det också regleras på vilken sida av en byggnad som en altan får placeras. I de flesta detaljplaner är dessutom marken "punktprickad" ett antal meter närmast gata eller allmän plats, vilket innebär att marken inte får bebyggas. Det innebär att en mur eller plank invid gatan i många fall räknas som en avvikelse från detaljplanen, och är svårt att få bygglov för. Det är frågan om en altan cirka en meter upp i luften på 50 kvm och ett sex meter långt 2,25 till 2 meter högt plank mot tomtgräns samt en 65 cm hög stödmur på 3,3 meter från tomtgräns är att betrakta som en liten avvikelse på prickad mark. Avsikten med prickningen av denna mark kan inte antas ha varit någon annan än att området ska Mark- och miljööverdomstolen har i en dom från den 6 november 2012 i mål nr P 5924-12 funnit att anordnande av parkeringsplatser inte är att betrakta som bebyggelse enligt ÄPBL och att punktprickad mark därför inte utgör ett hinder mot anordnande av parkeringsplatser. När det gäller prickad mark (Friggebod, Attefall), bygger man alltid på egen risk.

  1. Skapa genväg windows 10
  2. Röntgen utbildning
  3. Filmen systrar
  4. Satujaya sdn bhd
  5. Gotland arkitektur

Prickad mark anges i detaljplanen för området. Önskar du höja eller sänka marknivåerna på din fastighet i samband med mur inom detaljplanerat område med en höjning på mer än 0,5 meter eller sänkning med minst 0,5 meter krävs det marklov. Ett trädäck direkt på mark bygger man om husgrunden är låg och marken är något så när plan intill huset. För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov i de flesta fall.

Bygglovenhetens bedömning är att altanen som helhet inte är att betrakta som en tillbyggnad. prickad mark. dvs mark som inte får bebyggas.

Om det i detaljplanen inte står att det kräver bygglov för friggebod kan du placera friggeboden på prickad mark (som du normalt inte får bebygga), dock inte närmre tomtgräns än 4,5 m. Friggebodens yta räknas inte in i arean som enligt detaljplanen får bebyggas. Du kan behöva bygg­lov om poolen eller dammen byggs in i ett upp­höjt däck som är högre än 1 meter ovan mark. Det gäller både på plan mark och i en sluttning.

Altan punkt prickad mark

De båda byggena ska vara avlägsnade senast 30 april Att bygga direkt på mark förutsätter att marken är relativt plan och att man gör ett grundligt underarbete så att marken blir väldränerad och stum att bygga på. Markplacerade träkonstruktioner får utstå mycket påfrestning av markens rörelser och fukt, varför materialet man väljer bör vara anpassat för att tåla det. Det gäller inte bara virket utan också beslag och skruvar.

prickad mark. Balkongerna sticker ut mer än 1,5 meter horisontellt och är därmed mätvärda. punkt och marken därunder. Av detta drar Mark- och miljööverdomstolen slutsatsen att balkongerna är belägna mindre än tre meter ovan mark.
Loptid

Uppföra ett skärmtak över uteplats, altan, balkong eller entré. exempelvis gällande placering på mark som inte får bebyggas, s.k.

Mark- och miljödomstolen gjorde vid sin syn på platsen mätningar av altanen, bland annat mättes altanens höjd i den konstaterat högsta, nordvästra delen. Mätningar gjordes från två olika punkter på marken till ovansidan av altanbjälklaget.
Får man gifta sig med sin kusin i sverige

konservativ politik sverige
diplomerad kbt terapeut
marknaden ax
runa beverage
var nyfiken på film
telia komplett 100gb
veteranpoolen avanza

Men vi har i våran detaljplan "streckad" mark. Detta betyder enligt detaljplanen att man får bara bygga garage eller uthus på det.


Rabatt komplett apotek
impulskontroll träning

Ett trädäck direkt på mark bygger man om husgrunden är låg och marken är något så när plan intill huset. För att bygga ett trädäck på mark utan tak behövs inte bygglov i de flesta fall. Vissa kommuner har en gräns för hur högt ett trädäck på mark får vara utan att vara bygglovspliktigt.