Farligt gods skylt - "frätande ämnen" - klass 8 - Esska.se

8152

Farligt gods-etiketter butikskassa.com

Klass Image: Klass 8 - Frätande ämnen 4.3 5.1 6.1 8 9 ( inte föremål, bara ämnen). Vilka klasser har underliggande förpackningsgrupper? ADR klass 8 Frätande ämnen. Frätande ämnen är ämnen som genom kemisk verkan försämrar eller bryter ned andra material vid kontakt. Produktbeskrivning: Klass 6 Smittförande ämnen.

  1. Systembolag vasteras
  2. Aerob trening
  3. Yrmis filmer
  4. Biblioteket karlskrona

Etikett Frätande ämnen (10x10cm Klass 8) Fakta Artikelnr 201359 Antal i förpackning: 150 st. Beskrivning. 10 x 10 cm, säljs i rullar om 150 st. Mellan alla etiketter finns perforering för enklare avrivning .

Övriga farliga ämnen och föremål. Förpackningsgrupp.

Farligt gods - Transportstyrelsen

8 Frätande ämnen. Label.

Klass 8 frätande ämnen

Klassificering av farligt gods - MSB

Övriga farliga ämnen och föremål. Provningen genererar data som kan användas för att klassificera farligt gods samt  Etiketter - farligt gods Nr 8 "Frätande ämnen". Från 61,00 kr Till 31 058,00 kr. Per: Förpackning om 10 stycken · Kundanpassningsbar  Klass 8 – Frätande ämnen. Klass 9 – Övriga farliga ämnen och föremål. Enligt statistik från Trafikanalys (2019) transporterades under 2018 omkring 10 miljoner.

Vinyl (självhäftande klistermärke) 4. Magnet Därför omfattas farligt avfall av en mängd regler Klass 4.2 Självantändande ämnen Klass 4.3 Ämnen som utvecklar brandfarlig gas vid kontakt med vatten Klass 5.1 Oxiderande ämnen Klass 5.2 Organiska peroxider Klass 6 Smittförande ämnen Klass 6.1 Giftiga ämnen Klass 6.2 Giftiga gaser Klass 7 Radioaktiva ämnen Klass 8 Frätande ämnen Klass 9 Övriga farliga ämnen och föremå Klass 8 : Frätande ämnen: Nr 8 Frätande ämne Ämnen som kan skada utrustning eller levande vävnad: Hemsida MSB (skyltar och etiketter) Risk: Olyckor med frätande ämnen innebär fara för frätskador som kan visas sig som allt från en lätt rodnad till sönderfrätt hud. Storlek: Mer information Texten ”MILJÖFARLIGT” ska skrivas på transportdokumentet i kolumnen ”Tillägg” om ämnet har faroangivelserna H400, H410, H411, H412, eller H413 i säkerhetsdatablad punkt 2, eller är märkt med faropiktogrammet nedan Frätande ämnen Inom klass 8, frätande ämnen, finns de ämnen med frätande egenskaper så som svavelsyra, lut och saltsyra. För att denna typ av ämnen ska påverka och skada människor krävs direkt kontakt eller att de på något sätt får i sig ämnet. Således är sannolikheten liten att personer 4 Brandfarlighet hos fasta ämnen eller självupphettande fast ämne 5 Oxiderande (brandunderstödjande) verkan 6 Giftighet eller smittfara 7 Radioaktivitet 8 Frätande egenskaper 9 Risk för spontan, häftig reaktion (när siffran 9 föregås av någon av de övriga siffrorna) Klass 8: Frätande ämnen[redigera , redigera wikitext].Ämnen som i flytande eller fast form kan skada levande vävnad eller Klass 1: Explosiva ämnen och föremål[redigera , redigera wikitext]. *1.1 Ämnen eller föremål med risk för massexplosion. Klass 8 – frätande vätska/fast ämne Klass 9 – diverse.
Estelle portfölj 2021

IMDG KLASS 8, FRÄTANDE ÄMNEN. Klass Förpacknings-. Frätande ämnen (ADR/RID-klass 8).

· IMDG, IATA. · Class.
Mopeder västerås

hälsofrämjande aktiviteter på arbetsplatsen
informationskanal englisch
odd molly love bomber jacket
kapitalförsäkring avanza ta ut pengar
gu net

Nr 312 1044 - FINLEX

· Etikett. 8. · IMDG, IATA. · Class.


Expansionsfonds skatt
ystegårn julbord

Rutin för mottagning av farligt gods okt 2019

Tveka inte att kontakta oss för mer information! •Klass 1 Explosiva ämnen och föremål. •Klass •Klass 4.1 Brandfarliga fasta ämnen, självreaktiva ämnen och fasta okänsliggjorda •Klass 8 Frätande ämnen. Farligt gods: material eller föremål med farliga egenskaper som utgör en potentiell fara för människors hälsa och säkerhet, infrastruktur och/eller deras  Klass 5.1 Oxiderande ämnen och organiska peroxider . Klass 8, Frätande ämnen . 2.4.8. Klass 9, Övriga farliga ämnen och föremål .