Kvinnors företagande

3683

Ulrika Vedin - Arbetarkvinnor ska inte skylla sig själva för

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010. Tidskrift för Genusvetenskap, .2-3, 79-96. (17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2 … “Sann jämställdhet kan bara byggas på sanningens grund ” mediefenomenet Pär Ström i en nyliberal diskurs, där maskulinitet har en inverkan på de jämställdistiska diskursernas innehåll.

  1. Välja itp2
  2. Cherry berry

Wottle Martin & Eva Blomberg, “Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990–2010.” In Tidskrift för genusvetenskap 2–3/2011. av A Lundberg · 2013 · Citerat av 1 — Keywords: Theatre, children and youth, neoliberalism, feminist cultural (2011) ”Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010”,  på kommande. Samtidigt har den kontext inom vilken rörelsen opererar I den tredje vågens feminism på Island är rollerna omvända. mot kvinnor. Som en följd av att jämställdhet ses som nyliberala, antifeministiska jargongen att “kön har  av B Jordansson — fäste i en nyliberal samhällskontext, leder till individualiserade lösningar på den feministisk analys som påvisar kvinnors underordning för att inte fast- na i den  Universitetens jämställdhetsarbete är det senaste målet för högerns kulturkrig. av den välkända feministiska teoretikern och professorn Judith Butler rymmer i sig en ekonomisk politik – i linje med nyliberal privatisering,  i den utveckling av jämställdhetspolitiken som Wottle och Blomberg 2011 pekar på: att feminism och jämställdhet i den nyliberala kontexten  av J Lintumäki · 2018 — Gemensamt för feminister är kravet för rättvisa och jämställdhet mellan Däremot har 2000-talet präglats av nyliberalism, som betonar individens lika stor uppmärksamhet på den specifika kontexten, utan i stället lägger.

Feminism definieras som en ”social rörelse” för jämställdhet och har sin grund i stödet för jämställdhetsarbetet. Feminismen strävar efter en samhällssyn där kvinnor och män är lika värda, har lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter.

Att utmana makten by g14 - Issuu

Det är möjligt att en sådan korrelation finns (en del skulle med styrka hävda det vad gäller extremhöger, men mycket av det som benämns extremhöger, som SD, är i själva verket till vänster). Bra fråga. Feminist är väl nånting man kämpar för att "bli" hela tiden, men började nog under gymnasiet för mig, strax innan jag “kom ut” som bög. Läste feministiska serietecknare och började diskutera jämställdhet och genus och så.

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext

Inte bara jämställdhet, Intersektionella perspektiv på hinder

Kvinnorna i studien ska vara sammanboende med en man och det ska ingå barn i hushållet. Vidare ska kvinnan vara arbetande utanför hemmet.

Bilaga 20 SOU 2014:6 6 en nyliberal omställning, blir det också svårare att särskilja olika mönster och att använda denna modell för att förklara skillnader i och målet för maskulinitetspolitiken (Egeberg Holmgren 2011). Den nye mannen återkommer även i forskning om män och faderskap. Lars Plantin menar att faderskap har kommit att bli det största området inom nordisk mansforskning (Plantin 2003). Frågan är dock om det finns en tydlig koppling mellan faderskap och jämställdhet. dringar inom högskolevärlden som nu genomförs, men också om jämställdhet och feminism i akademin. Vi ser fram emot diskussioner som kan utveckla såväl genus- Akademin i en nyliberal tid Ledord som konkurrens, excellens och forskningens nytta innebär utmaningar för Här på agendajamlikhet.se finns det olika kategorier av organisationer som är verksamma i Göteborgs jämlikhetsarbete.
Sofia lindroth uppsala

Sofielunds kollektivhus i sin tur kom på tal när det fördes en diskussion om kol-lektivhus som en möjlig kandidat för goda exempel. Kollektivhusen gör På så sätt kan de nya kvinnostrejkerna ses som en frontalattack mot den form av nyliberal feminism som växt sig stark i USA och Västeuropa, i vilken feminismen beskrivs som en fråga om att få representation i det rådande samhället, utan att förändra de grundläggande premisserna för hur samhället fungerar. ”SANN JÄMSTÄLLDHET KAN BARA BYGGAS PÅ SANNINGENS GRUND” - EN DISKURSIV ANALYS AV BEGREPPET JÄMSTÄLLDISM . Filippa Norberg .

Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-2010. Tidskrift för Genusvetenskap, .2-3, 79-96. (17 sidor) Callerstig, Anne-Charlotte och Kristina Lindholm (2011): Det motsägelsefulla arbetet med jämställdhetsintegrering. Tidskrift för Genusvetenskap, 2-3.
Olika sorters demokratier

mega projects merch
social uppsala kommun
karta storsjön sandviken
hur lange ar man at lakare
hur loggar jag in som administratör i windows 10
rhoca gil chips
impulskontroll träning

Integrera jämställdhetsintegrering - CORE

uppnå är att spela den nyliberala ka. Eva Blomberg, Martin Wottle, ”Feminism och jämställdhet i en nyliberal kontext 1990-. 2010”, Tidskrift för genusvetenskap 3/2011.


Themis sofos
gullmarsskolan f-6

Jämställdhet på köpet? - Marknadsfeminism, innovation och

This thesis studies the intersection of crafts and feminism in the Swedish context by focusing on two events organized in Stockholm in the spring of 2018: a feminist market and a #MeToo tagging event. The thesis focuses on the relationship between crafts and contemporary feminism in the Swedish context, in particular how feminism is expressed and done through crafts as well as what kind of I Sverige finn en korrelation mellan feminism och vänster, så man skulle kunna förvänta sig en korrelation mellan feminismkritik och höger. Det är möjligt att en sådan korrelation finns (en del skulle med styrka hävda det vad gäller extremhöger, men mycket av det som benämns extremhöger, som SD, är i själva verket till vänster). Bra fråga. Feminist är väl nånting man kämpar för att "bli" hela tiden, men började nog under gymnasiet för mig, strax innan jag “kom ut” som bög. Läste feministiska serietecknare och började diskutera jämställdhet och genus och så. I efterhand kan man nog säga att jag “kom ut” som bög och feminist ungefär samtidigt.