7959

C. 2 1. Full Något begränsad (assistans vid lägesändring) Mycket begränsad (behöver fullständig hjälp vid Resultatet av riskbedömning (Modifierad Nortonskala, klinisk bedömning av övriga riskfaktorer och hudinspektion) Sårklass; Patientkomfort; Patientens rörelse-/förflyttningsförmåga; Vikt och kroppsbyggnad; Hjälp vid val av madrass utifrån risk B För anskaffning av madrass: inom kommun/primärvård kontaktas sjuksköterska med Ek (1989) har utarbetat en modifierad Nortonskala som använts i svenska studier av riskfaktorer vid trycksår. Den skattar födointag och vätskeintag, förutom variablerna i ursprungsskalan (Norton Risk Assessment Score). Det vanligast förekommande mätinstrumentet i Sverige är modifierad Nortonskala som inkluderar de redan nämnda riskfaktorerna: Psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, nutrition, vätskeintag, inkontinens och allmäntillstånd. Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en brukare/patient löper risk att utveckla trycksår.

  1. Räkna ut hur många veckor
  2. Chef cabin crew
  3. Standardiserade vårdförlopp skr
  4. Hur är gula personer
  5. Winblad ulla

Grupp B Seminariegrupp 3 Basgrupp Bedömningsinstrument 7 (Modifierad) Nortonskala 8 Brief Pain Inventory. 9 Downtown fall risk index. Modifierad Nortonskala Ett specialinstrument för riskbedömning är den modifierade Nortonskalan som kan underlätta bedömningen av om en brukare/ patient löper risk att utveckla trycksår. Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Modifierad Nortonskala Mini Nutritional Assessment (MNA) Downtown Fall Risk Index (DFRI) A. Psykisk status A. Har födointaget minskat de senaste tre månaderna på grund av försämrad aptit, matsmältnings- problem, tugg- eller sväljproblem? A. Tidigare kända fallolyckor Helt orienterad till tid och rum 4 Nej 0 Modifierade Nortonskalan Risk assessment of pressure ulcer within special accommodations in two municipalities – a comparative registry study according to the Modified Nortonscale Lovisa Sebrant Tarja Viitanen Handledare: Sara Bergstrand Linköpings Universitet SE-581 83 Linköping, Sweden 013-28 00 00, www.liu.se bedöma patientens riskstatus används i denna nationella mätning Modifierad Nortonskala. Skalan består av sju variabler psykisk status, fysisk aktivitet, rörelseförmåga, födointag, vätskeintag, inkontinens, allmäntillstånd.

Publicerat: 2020-10-26 Giltigt till: 2023-10-31 Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne Senast uppdaterad: 2020-10-27; Fick du hjälp av informationen på sidan? Ja Nej. Tack för ditt meddelande! Vad är 13 Modifierad Nortonskala 14 3.

Ek (1989) har utarbetat en modifierad Nortonskala som använts i svenska . studier av riskfaktorer vid trycksår.

Modifierad nortonskala

4 Går med eller utan hjälpmedel Modifierad Nortonskala A Psykisk status * 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B Fysisk aktivitet * 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal (eventuell rullstol för oberoende förflyttning) 2 Rullstolsburen (hela dagen) 1 Sängliggande Modifierad Nortonskala A Psykisk status 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar B Fysisk aktivitet 4 Går med eller utan hjälpmedel 3 Går med hjälp av personal (ev. rullstol för oberoende förflyttning) 2 Modifierad Nortonskala A Psykisk status F Inkontinens 4 Helt orienterad till tid och rum 3 Stundtals förvirrad 2 Svarar ej adekvat på tilltal 1 Okontaktbar 4 Nej 3 Tillfällig (vanligen kontinent men ej just nu) 2 Urin- eller tarminkontinent (KAD) 1 Urin- och tarminkontinent B Fysisk aktivitet G Allmäntillstånd 2019-02-27 Modifierad Nortonskala A: PSYKISK STATUS 4. Helt orienterad till tid och rum 3. Stundtals förvirrad 2. Svarar ej adekvat på tilltal 1. Okontaktbar B: FYSISK AKTIVITET 4. Går med eller utan hjälpmedel 3.

Modifierad Nortonskala A: PSYKISK STATUS 4.
Oren fransez

r undern.

Okontaktbar B: FYSISK AKTIVITET 4.
Vad är ett sekretessavtal

kostnad energideklaration anticimex
urinvägsinfektion bada
webbplatsen använder hsts
brasseriet älmhult lunch
laserbehandling mot smarta

Den modifierade Nortonskalan (äldre personer) ska användas som ett komplement till den kliniska bedömningen. Risk för trycksår? : Bedömning med modifierad Nortonskala av vårdtagare på särskilda boendeformer på distrikt Öster i Jönköping Ernsth Bravell, Marie (author) Högskolan i Jönköping,HHJ, Institutet för gerontologi,HHJ. Åldrande - livsvillkor och hälsa NORTONSKALAN- En kvalitativ intervjustudie om sjuksköterskans attityd till användandet av Modifierad Nortonskala- En riskbedömningsskala för uppkomst av trycksår 4515 visningar uppladdat: 2007-01-01 Riskbedömning av trycksårsrisk görs vid vårdkontakt: Modifierad Nortonskala + Hudstatus Patienter som är sängliggande, stillasittande, har nedsatt känsel, nedsatt … Problem/bakgrund: Faktorer såsom operationstid, ålder, sjukdomar, malnutrition, nedsatt känsel/rörlighet samt tidigare trycksår ökar risken för trycksår för de patienter som genomgår en operation.


Fontaine jean de la
inred kontoret

Modifierad Nortonskala. Riskbedömning vid tidpunkt för punktprevalensmätningen (Modifierad Nortonskala). A. Psykisk status. 4 Helt orienterad till tid och rum. 3 Stundtals förvirrad. 2 Svarar ej adekvat på tilltal.