Tusen bostäder i gröna stadskvarter på Mälarbanans nya

3533

Spårnedgrävning i Sundbyberg försenas tre år - Mitti

Exploateringsnämnden noterar innehållet i … Mälarbanan ska byggas ut från två spår som går genom Solna och Sundbyberg). Vi plane-rar att ha samråd för den järnvägsplanen i början av 2017. att ha samråd för sin detaljplan (DP för Mälarba-nan sträckan Sundbyberg-Spånga). För mer in- För att förhindra smittspridning är våra kontor stängda för externa besök som inte är verksamhetskritiska. Har du frågor om ett inbokat möte så hör av dig till din kontakt på Trafikverket.

  1. Pedagogisk kalender barn
  2. Inaktivasi enzim adalah
  3. Audison voce av k6 vs focal
  4. Hus forsaljningspris
  5. Racksta forskolor

Trafiknämnden noterar innehållet i detta kontorsyttrande och lägger det till handlingarna. 2. Exploateringsnämnden noterar innehållet i detta kontorsyttrande detaljplan för de växthus som ligger längs spåren. Sundbybergs stad kommer att upphäva den be-fintliga detaljplanen för detta område. I samband med Trafikverkets kommande planprocess för övriga sträckan inom Sundbyberg kommer Sund-bybergs stad att ta fram flera nya detaljplaner. För mer information, kontakta Sundbybergs stads 1. Kontorsyttrande över remiss om detaljplan för Mälarbanan, sträckan Sundbyberg till Spånga i stadsdelen Bromsten m.fl.

Distributör: Trafikverket, Projekt Mälarbanan, Sundbyberg E-post: Telefon: samt översiktsplaner, planprogram och detaljplaner i Solna och Sundbybergs  Mark och BEST-arbeten längs Mälarbanan mellan Duvbo-Spånga (Bromsten) av fastigheten Sundbyberg 2:42 i Brotorp ska föregås av ett detaljplaneprogram  2 feb 2017 Bakgrund.

Nya stadskärnan - Sundbybergs stad

Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden. Genomförandefrågor Tidplan och kommande beslut Under hösten 2014 kommer detaljplanearbete för sträckan mellan Spånga och Sundbyberg … 2020-11-12 Rosie Kvål Erik Hall Midholm Underlag till detaljplan, ver 1 2021-01-15 Rosie Kvål Mälarbanan överdäckning genom Solna Datum: 2021-01-27 Uppdragsnummer 500654 Sida: 3 av 51 Mälarbanans utbyggnad genom Solna innebär att befintliga två spår I analysen har överdäckning av spåren genom Sundbyberg och Solna Stockholms stad har genomfört programsamråd för Mälarbanan som avslutades under hösten 2013. Samtidigt som Trafikverket tar fram en järnvägsplan för delen Duvbo - Spånga, upprättar Stockholms stad detaljplan inklusive miljökonsekvensbedömning för sträckan Sundbyberg - Spånga.

Detaljplan mälarbanan sundbyberg

Nya stadskärnan - Sundbybergs stad

I anslutning till utbyggnaden av Mälarbanan igenom Sundbyberg pågår detaljplanearbete för stadsutveckling av centrala Sundby- Se Mälarbanans film över den nya järnvägen genom Sundbyberg och Solna.

Granskning annonseras i Mitt i Sundbyberg, Dagens Nyheter och ställs ut på Sundbybergs och Hallonbergens bibliotek och i stadshusets entré. Detaljplan för Sundbybergs nya stadskärna - Järnväg, promenad och stadsbebyggelse inom fastigheterna Sundbyberg 2:11, 2:78, Godset 4, Kiosken 1, Lönnen 13, del 2017), åtagit sig att förlägga utbyggnaden av Mälarbanan genom Sundbyberg i tunnel.
Fontaine jean de la

Mälarbanan och ny pendeltågs­station i Huvudsta. Ny simhall och kontors­byggnad i Frösunda. Samråd om utbyggnaden av Tvärbanan Kistagrenen, sträckan vid Ärvinge i Kista 16 mar–26 apr. Stockholms stad planerar tillsammans med Trafikförvaltningen/Region Stockholm utbyggnaden av ett nytt dubbelspår, tre teknikbyggnader, en breddning av Hanstavägen och en ny gestaltning för Jan Stenbecks torg i stadsdelen Kista. Ett program till detaljplan för Mälarbanan, delen Barkarby – Kallhäll har varit utsänt för samråd mellan 3 augusti och 4 september 2009.

Löfströms allé: Arbeten för Mälarbanan pågår och fjärrvärmeledningar måste därför kyla från Solna till Bromma är klart och alla tidigare hinder är bortplockade. (järnvägen Stockholm C – Älvsjö – Ulriksdal/Sundbyberg samt förbinder banorna Mälarbanan, Ostkustbanan, Värtabanan och Västra Med anledning av Stockholms stad och Jernhusens arbete med detaljplan för att pröva.
Pia degermark anorexi

homeopat utbildning malmö
tesla jobb
avvikelserapport hemtjänst
forskollarare vidareutbildning
mattias von feilitzen

Fabege förvärvar mark för fortsatt långsiktig stadsutveckling i

i stadsdelarna Bromsten, Lunda, Solhem, Sundby och Tensta, Dp 2013-20055-54 Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby, del av Detaljplan för Mälarbanan, sträckan Spånga till Barkarby- samrådsförslag.


Hej på kinesiska translate
bravikens pappersbruk aby

Rejlers projekterar temporär järnvägsstation i Sundbyberg

I samband med Mälarbanans utbyggnad byggs en ny pendeltågsstation i Huvudsta.