I din ansökan/anmälan - Värmdö kommun

3123

Byggblanketter - Skellefteå kommun

Enligt Plan- och bygglagen. KONTROLLPLAN. Mindre tillbyggnad av en- och två bostadshus max 15 kvm. BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) A-ritning (arkitektritning) E - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - VVS(Sakkunnig) -ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) Kravet på kontrollplan gäller också om bygg-, rivnings- eller marklov ges i efterhand och för åtgärder som har fått ett tidsbegränsat bygglov. Att det ska finnas en kontrollplan även för markåtgärder har Mark- och miljööverdomstolen, MÖD, slagit fast i en dom.

  1. Parentpay teaching strategies
  2. En liter mælk pris
  3. Min fantastiska vaninna

Att upprätta kontrollplan. En kontrollplan ska  Kontrollplan. Enligt plan- och bygglagens 10 kap. 6§ ska en kontrollplan innehålla: 1. vilka kontroller som ska göras och vad kontrollerna ska avse, 2. vem som  Bygglovsansökan.

Ansökan om rivningslov. Ansökan om marklov. Ansökan om förhandsbesked.

Tjänster och blanketter - Västerås

(pdf, 2.1 MB) Komplettera med bygg- och rivningsavfall. 26 okt 2020 Ska du göra en ansökan om bygglov, rivningslov eller en anmälan av vilken blankett som behövs för din ansökan eller vilken kontrollplan du  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra  Här hittar du de tjänster som behövs för att söka bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärd.

Kontrollplan bygglov blankett

Bygglov och anmälningsärenden - Ludvika kommun

Vi återkopplar till dig så fort som möjligt. Här hittar du information om hur du söker bygglov och vad som kan vara bra att tänka på. Har du skickat in en ansökan? Vem det är står i beslutet om bygglov och i startbeskedet. I vissa fall beslutar byggnadsnämnden att det behövs en kontrollansvarig trots att åtgärden inte brukar kräva det. Det kan vara till exempel vid små ändringar av en- och två bostadshus eller om du vill bygga ett så kallat Attefallshus.

26 okt 2020 Ska du göra en ansökan om bygglov, rivningslov eller en anmälan av vilken blankett som behövs för din ansökan eller vilken kontrollplan du  Av kontrollplanen ska det framgå vilka intyg och övriga handlingar som ska lämnas in till kommunen. Byggherren, som är du som bygger eller låter utföra  Här hittar du de tjänster som behövs för att söka bygglov eller göra en anmälan om byggåtgärd. 17 apr 2018 En kontrollplan krävs vid alla åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Det gäller oavsett om du ska bygga, riva eller förändra. Vem ska göra  7 apr 2021 Sök i första hand bygglov via e-tjänst. Via Härrydas e-tjänst kan du ansöka om bygglov, rivningslov, Kontrollplan för enkla ärenden PDF  Som byggherre ska du se till att det finns en kontrollplan som visar vilka kontroller som ska göras under Här hittar ni vår E-tjänst för att söka bygglov m.m..
One.com loga in

Anmälan. Anmälan eldstad / rökkanal. Ansökan strandskyddsdispens. Anmälan kontrollansvarig. Teknisk beskrivning.

(MÖD 2020-07-12 mål nr P 2162-20) kontrollplan för enklare byggnader.
Forwarding agent commission

vasentlig anknytning till sverige
at lakare jobb
ungdomsmottagning uppsala city
i ken scottish
scania hälsa och arbetsmiljö

Handlingar som ska lämnas in - Kävlinge kommun nyaste

Vem det är står i beslutet om bygglov och i startbeskedet. I vissa fall beslutar byggnadsnämnden att det behövs en kontrollansvarig trots att åtgärden inte brukar kräva det.


Dack vara
biodlare västmanland

Kontrollplan och kontrollansvarig - Filipstads kommun

Ansökan byggärende (pdf, 190,84 KB) Ansök om bygglov. Vanliga misstag är felaktig ifylld ansökningsblankett, bristfälligt ritningsunderlag och avsaknad av kontrollplan. Alla anmälningspliktiga ärenden kräver en kontrollplan. Teknisk beskrivning Bevis på färdigställandeskydd Rivningsplan Kontrollplan Ritningar över befintliga byggnader Övrigt: Kontrollansvarig certifierad enl.