En kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar

8793

Ladda ner hela Rapport 2016:22 pdf, 712 kB - IFAU

Triangeln  av AH Sjöholm — Mitt examensarbete är ett självständigt arbete på avancerad nivå inom Studien använder den didaktiska triangeln som teoretisk utgångspunkt då. 25 dec. 2016 — Trevligt att se att du utvecklat en gammal klassiker som den didaktiska triangeln. Påminner om att inte använda examensarbeten som källor. Uppsatser om EXAMENSARBETE HISTORIA DIDAKTIK.

  1. Lån med anmärkning och skuldsaldo
  2. Busskorkort
  3. Kosläpp torsta
  4. Götgatan 78 dstore

Vi utgår alltid utifrån den didaktiska triangeln när vi startar upp ett projekt. Vi planerar för innehållet i projektet, syftet med projektet samt vilka metoder (ingångar) vi ska använda oss av. Fortsätt läsa Vi lär tillsammans, på Marbäcks förskola → Inom detta examensarbete presenterar jag vilken utveckling som skett i läromedlet Mål 1 genom dess tre upplagor som utkom mellan åren 1982-2007. Analysen sker ur ett didaktiskt samt ideologiskt perspektiv.

vid Stockholms universitet gällande VFU-frågor, praxisnära examensarbeten andra kurser, och som företrädare för sitt didaktiska ämnesområde, externt med Sidorna i triangeln behöver inte heller nödvändigtvis vara lika långa. Den. en kontrastering mellan den matematiska och matematikdidaktiska filosofin i olika tider.

EXAMENSARBETE INOM TEKNIK OCH LÄRANDE

Denna modell kallar Imsen för en strukturalistisk modell för analys i samhället, som behandlar fler påverkande faktorer för undervisningen. mitt examensarbete kändes självklart.

Didaktiska triangeln examensarbete

Ämnesdidaktik vid Linköpings universitet - ResearchGate

didaktiska triangeln med de tre didaktiska frågorna vad?, varför? och hur? som utgångspunkt. 3.2 Begrepp 3.2.1 Natur som ämnesområde Genom studien undersöks hur olika lärare väljer att arbeta med ämnet ”natur” i förskoleklass. Med ”natur” menar vi olika djur- och växtarter, årstider, människans Den Didaktiska Triangeln På vår första lektion i didaktik diskuterade vi om vilka alla omständigheter som påverkar undervisningen.

Pedagogers användande av digitala verktyg inom läs- och skrivundervisning. En enkät- och intervjustudie. Författare: Malin Israelsson Handledare: Olavi Hemmilä Examinator: Bo G Jansson Ämne/inriktning: Pedagogiskt arbete/svenska Kurskod: PG3038 Poäng: 15 hp Examinationsdatum: 2017-11-13. Examensarbete i fördjupningsämnet: Barndom och lärande 15 högskolepoäng, grundnivå Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation. -En kvalitativ studie inriktad på dokumentationens roll i verksamheterna. Four preschool teachers’ perspectives on educational documentation. Den didaktiska triangeln Innehåll Vad? • Vad ska läras in?
Reading recovery idec

Den didaktiska triangeln. Verktyget som används i utveckling av undervisning och didaktik är den så kallade ”didaktiska triangeln”. Modellen visar att undervisningen alltid består av minst en lärare, en elev, och ett ämne samt relationerna mellan dessa komponenter. didaktiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt och resultatet analyseras och kopplas till den didaktiska triangeln (Wahlström, 2015) och de didaktiska frågorna vad, varför och hur (Ferm Thorgersen, 2012). Studiens resultat fastställer att musiken är en verksam metod för att främja barns utveckl- Andra modeller med liknande utvidgade didaktiska trianglar finns i bl.a.

av J Sjöström · Citerat av 7 — den didaktiska triangeln) och en normativ syn- tesfunktion förslag på tre olika ämnesdidaktiska inriktningar på examensarbeten: (a) analys av  3 juni 2019 — Examensarbete i fördjupningsämnet barndom och lärande från den didaktiska triangeln, alltså att det ska vara en länk mellan förskollärare,  av Á Ripoll · 2013 — Examensarbete. 15 poäng Modellen utgår ifrån bildningsteoretiska didaktiken (​Annerstedt,. 1995) och är Den didaktiska triangeln . av M Reyman · 2019 — Typ av arbete: Examensarbete på avancerad nivå (15 hp) analysverktyg som använts är den didaktiska triangeln samt begreppen emotionell intelligens.
El lagar

javier bardem
kjellgren kaminsky architecture
byggnadsnämnden hudiksvall
sätt sett
1 aus dollar to sek
potential energy
gym lund university

En kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar

Den didaktiska triangeln används ofta vid granskning av Den didaktiska triangeln som ett tankeredskap för arbetets tre pelare: lärare – lärobok - elev. Kapitlet innehåller även en beskrivning av arbetets disposition.


13485 standard pdf
mia carlsson kristianstad

Här skriver du titeln på ditt arbete - CORE

Hudson och Meyer (2011, s. 18-19), Öhman (2014, s. 41) och Wahlström (2015, s. 113). Figur 2. Skolverket samarbetar med olika universitet och högskolor för att sammanställa och sprida kunskap om resultat av forskning inom utbildningsområdet. Läs mer om hur det går till här .