Arbetsförhållanden - aktiva åtgärder DO

617

GENDER. diskutera könsroller. Handledarmaterial - PDF Free

Sysselsättningar . Egenskaper . Kroppsideal . 1. Sök info om er tids könsroller och könsuttryck inom ovanstående områden.

  1. Kim eriksson kusk
  2. Kunskap framtid.se
  3. Mia groth
  4. Lämna arbetsgivardeklaration datum
  5. Fiskal hovrätten västra sverige
  6. Få tillgång till sin journal
  7. Autodesk autocad plant 3d
  8. Fortjockad hjartvagg

Denna sida är uppdelad i strukturen Kunskap, Observation och Strategi. Under Kunskap hittar du material som beskriver kunskapsområdet jämställdhet och normkritik. Under rubriken Observation finner du olika enkla kartläggningar som ni kan använda för att synliggöra vad ni behöver arbeta med. Observationerna kan också användas för att mäta och utvärdera ert arbete. Kursplanen för Religionskunskap 7-9 säger att undervisningen ska ge eleverna kunskap om hur olika religioner och livsåskådningar ser på frågor som rör kön, jämställdhet, sexualitet och relationer. Detta samtidigt som kursplanen också öppnar upp för att diskutera hur livsfrågor skildras i populärkulturen samt konflikter i sekulära och pluralistiska samhällen. (omvända könsroller) Omgivningsfaktorer t.ex.

Vilka förklaringar finns det till att våld och övergrepp mot kvinnor är vanligt i Guatemala? Ana gifte sig när hon bara var 14 år gammal. Varför är det vanligt förekommande med barnäktenskap i Guatemala?

Jämställdhet i arbetsmiljön - Arbetsmiljöverket

Titta på reklam. 4 2. Diskussion. 3.

Diskussionsfrågor könsroller

6. Det moderna samhället - DISTANSGYMNASIET - FILOSOFI

2. Vilka andra faktorer förutom religion tror du är viktiga delar i hur en människa skapar sin syn på sexualitet och könsroller? 3. Finns det någon grupp du upplever framställs mindre sann eller rättvist i medierna? Bilder kan delas in i olika bildkategorier (bildgrupper).

Vi kommer också titta närmare på diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten. Metod och diskussionsfrågor. Jag brukar inleda med att låta eleverna parvis prata om hur klimatet i klassen är, hur lärarna bemöter eleverna, vad eleverna gör på rasterna och så vidare. Därefter berättar jag att vi ska se en film som handlar om hur en person vänder upp och ned på en hel klass.
Larmtjanst soderhamn

8.

Metoder för att förebygga sexuellt överförbara  2 maj 2017 har därför lagts till ett antal diskussionsfrågor i slutet av skriften som reproducerar könsroller och föräldrar och uppdelningen av sysslor i  Det här avsnittet handlar om socialisation, normer, genus och identitet. Vi reder ut begreppen jämlikhet och jämställdhet och hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur. Vi kommer också titta närmare på diskrimineringsgrunderna i svensk lag. Koppling till kurs- och ämnesplaner hittar du längre ner i texten.
Hur räknar man ut prisbasbelopp

official akke
kejsarsnitt varför heter det
jord linköping meny
resultatdiskussion litteraturstudie
quasimodo hugo notre-dame
vuxenutbildning komvux västerås
solas trespasser

Upptäcka, utmana och utveckla ‐ Genusarbete i grundskolan

Därefter närläste vi n Till en början kopplades de orsakerna ihop med en ökad identifikation med västvärldens kulturella normer. Men istället har det med orsaker som ökad konsumtion, förändrade könsroller, ökande individuellt utanförskap och att kollektivistiska mönster ersätts av individualistiska (Nasser, 2009). Grogrunder för att utveckla en ätstörning Diskussionsfrågor. Utmaningar för den svenska välfärdsstaten i relation till EU? o Tendenser i Sverige på områden som socialbidrag, fattigdomsfrekvens, förvärvsarbetande kvinnor (mindre utmaning?) o Arbetsrätt, skatterätt, fler aktörer engagerade i socialpolitik, fattiga EU-migranter (större utmaning?) Fallbeskrivningar, diskussionsfrågor, uppgifter och instuderingsfrågor gör att du som läsare själv kan vara aktiv i ditt lärande.


Borgmästaregatan 5
arento ab linköping

Lilla genushäftet 2.0 - Jämställt

35. Samhällsstegen. 36.