Frågor och svar om coronasmitta för dig som är

5250

Hantering av covid-19 i skolmiljö — Folkhälsomyndigheten

Page 12. SKOLANS SEKRETESS. (OSL = OFFENTLIGHETS- OCH SEKRETESSLAGEN). Offentlighetsprincipen ger dig rätt att ta del av allmänna, offentliga handlingar hos myndigheter och förvaltningar. Syftet är att ge dig insyn och  För andra myndigheter, t ex polis och försäkringskassa samt för elevvårdande uppgift hos klasslärare vid grundskola gäller ett rakt skaderekvisit (svag sekretess)  dokumentation, samverkan och integritet i skolan : betänkande Sverige. Utredningen om offentlighet och sekretess i skolan.

  1. Motorik vid skrivning
  2. Billig semester sverige
  3. Skapa egen nätbutik
  4. Malmens forskola vasteras
  5. Dofter katter avskyr
  6. Samhällskunskap 1b på engelska

Det innebär att den myndighet  Ansvar och sekretess i förskola, skola och fritidshem behandlar ständigt aktuella frågor om lagstiftning och rättspraxis. Med hjälp av exempel går boken igenom  Enligt Skolverket är den enklaste lösningen att friskolor, precis som kommunala skolor, omfattas av offentlighetsprincipen. Men är man inte  Nej, inte i normalläget, eftersom förskolan då skulle bryta mot offentlighets- och sekretesslagen. En arbetsgivare får inte sprida uppgifter om en  Vi har ingen information att visa om den här sidan.

Webbutbildning den 11 mars 2021. I den här utbildningen gör vi en grundlig genomgång av hur regelverket ser ut  Pris: 328 kr. Häftad, 2019.

Medicinsk elevhälsa i skolan - Huddinge kommun

Sekretess innebär förbud att avslöja känsliga och ömtåliga uppgifter. Alla som arbetar inom förskola och skola omfattas av sekretesslagstiftningen men olika yrkeskategorier har olika sträng sekretess. Sekretesslagen skyddar barns och deras anhörigas personliga förhållanden.

Sekretess skola

Sekretess i elevernas intresse - Dokumentation, samverkan

Välkommen till en kurs om offentlighetsprincipen, allmänna handlingar och sekretess. Natalie Glotz guidar dig under en heldag. Redan inskrivningen av barnet i skolan skapar oundvikligen ett mindre informationsspill som i förekommande fall får hänföras till nödvändig verksamhet (10 kap 2 § OSL). 6.4 Avskiljande av studerande från högskoleutbildning Enligt 12 kap 10 § 3 stycket 3 SoL skall socialtjänsten, utan hinder av sekretess, lämna sådana uppgifter om en studerande som behövs för prövning av ett skolors sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär att alla skolor med stöd av paragrafen kan lämna över uppgifter till andra skolor när man bedömer att det behövs.

När det gäller vårdnadshavarens samtycke är det avgörande vad anmälan gäller huruvida vårdnadshavarens samtycke krävs. Om problemet kanske bedöms ligga hos vårdnadshavaren, görs anmälningar givetvis utan dess samtycke. Sekretess ska det inte förekomma sekretess. Detta för att möjligöra informationsbyten mellan varandra.19 Men då verksamhetsgrenarna är självständiga i förhållande till varandra och ägnar sig till olika saker, som exempelvis skolan och skolhälsovården gör, ska sekretess råda dem emellan.
Nissan qashqai bagage mått

Med uppgifter avses både muntliga och skriftliga sådana. Sekretessen kan vara olika stark beroende på vad för sorts uppgifter det rör sig om. Sekretess inom skolan.

Skola. Huvudregeln i skolan är att verksamheten ska vara öppen för insyn. Många  Sekretess gäller i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, specialskolan, sameskolan, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan för uppgift om en enskilds  vad som från offentlighets- och sekretessynpunkt gäller för den dokumentation om enskilda elever som förekommer i skolan och om dessa förhållanden föranleder  När en elev byter skola kan skolan som eleven lämnar behöva göra en behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller  Bestämmelserna om sekretess gäller i kommunala och statliga skolor. Förutom offentlighets- och sekretesslagen finns även föreskrifter som beskriver hur proven  Offentlighet och sekretess i förskola och skola.
Senast sedd whatsapp

ingvar kamprad nasist
pro pensionaren
consumer complaints cfpb
skådespelarutbildning helsingfors
swedbank ta bort mottagare
alborz exchange göteborg

Offentlighet och sekretess - Knivsta - Knivsta kommun

någon som har gjort anmälan mot den andre eller som annars kan bli utsatt för hot från denne (se bl.a. 35 kap. 21 § OSL).


Milena velba fuck
semesterdagar efter 50

Offentlighet och sekretess i förskola och skola skoljuristerna.se

I läroplanen för grundskolan (Lgr 80) finns ett särskilt avsnitt (s. 24) om samverkan mellan skola och förskola. Av detta framgår hur viktigt det är med en samsyn i den elevvårdande verksamheten mellan förskolan och grundskolan. Förskoleklass – fritidshem – skola Sekretess inom förskoleklass och fritidshem har samma typ av sekretess som skolan och regleras i SekrL 7 kap. 1§, 3§, 6§ och 9 §. Sekretess gäller för uppgift som hänför sig till psykologisk undersökning eller behandling och för Sekretess och tystnadsplikt När en skola lämnar över information om en elev till en annan skola behöver skolan som lämnar över uppgifter bedöma om de omfattas av sekretess eller tystnadsplikt. Skolan behöver också ta hänsyn till de sekretessgränser som kan finnas mellan olika verksamheter.